Teknisk Förvaltning

Areamätningar

Besiktningar

Energieffektivisering

Fastighetsskötsel/byggservice

HLR Hjärt och LungRäddningskurser

Interimslösningar

Lokaluthyrning, vi hittar er hyresgäst

OVK Obligatorisk VentilationsKontroll

SBA Systematisk BrandskyddsArbete

Städservice

Skyddsrumsfrågor och besiktningar

Thermografering (värmekamera) 

Kontakta osss