Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Göteborg och Västsverige en helhetslösning med teknisk och ekonomiskt förvaltning.