Areamätningar och Skyddsrumskontroller

Vi utför areamätningar av bostäder och lokaler då det finns oklarheter eller misstankar om att bostaden eller lokalen inte har rätt storlek registrerad. 


Vi utför skyddsrumskontroller på uppdrag av MSB, Myndigheten om Samhällsskydd och Beredskap. 

Vi kan även göra besiktningar på uppdrag direkt av fastighetsägare, kommuner eller bostadsrättsföreningar etc.